راهنمای مستند تخت جمشید - Persepolis Guide Book

راهنمای مستند تخت جمشید - Persepolis Guide Book

  • $19.00
  • Save $41


تصاویر فراوان، توضیحات ضمیمه و کتابنامه معتبر هنر ومعماری هخامنشی ارائه شده در کتاب راهنمای مستند تخ تجمشید ب هگون های طرحریزی و انتخاب شد هاند که درک خواننده را از تخ تجمشید و هنر باستان غنا بخشیده و او را در دستیابی به تصویری دقیق و روشن از این مجموعه بینظیر یاری م یکند. در سال 1356 کتاب "شرح مصور تخ تجمشید" توسط آقای شهبازی به فارسی چاپ شد که کمی بعد ترجمه های انگلیسی، آلمانی ، فرانسوی و ایتالیایی آن منتشر شد

تالیف : علیرضا شاپور شهبازی

Language: Persian 
Book Size ≈ 8 x 6 inches
Number of pages:
Cover:
Paper type: Glossy
Printed in: Full-Colors
Illustrations:
Edition:
Dust cover: