*** FREE Expedited Shipping on All Orders Over $60 Throughout the USA ***

مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta
مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta
مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta
مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta
مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta
مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta

مجموعه کامل کتاب اوستا در دو جلد – The Avesta

Regular price
$79.99
Regular price
$160.00
Sale price
$79.99
Unit price
per 
Availability
Sold out

Language: Farsi 
Book Size ≈ 10 x 7 x 3.5 inches
Number of pages: 1206
Cover: Hardcover
Paper type: Uncoated
Printed in: BW
Illustrations: 
Edition:
Dust cover: Yes

اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن ترین نوشتار ایرانیان و نامه دینی مزداپرستان است. در اوایل سده کنونی در پی پژوهشهای چند قرنی دانشوران پارسی و اروپایی، استاد ابراهیم پورداود پیشگام و بنیانگذار دانش اوستاشناسی در ایران شد و چند ده سال به سختی در این راه کوشید. نگارنده در دانشگاه تهران افتخار شاگردی او را داشت، استاد به نگارنده سفارش کرد بکوشد تا در آینده و در فرصتی مناسب، گزارشی سرتاسری و انتقادی از گاهان و همه بخش های اوستای نو با یادداشت ها و توضیحات در خور و بسنده و با بهره گیری از همه منابع و ماخذی که در این زمینه هست، تدوین کند. نگارشی متناسب با درون مایه و سبک و انشاء هر یک از بخش های متن اصلی و مبتنی بر دقت کافی در حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه های اخلاقی و دینی و بُن مایه های اساطیری و کلید واژه های گاهانی و تعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته باشد و در حد نخستین گام، با بیانی ساده و روان و دریافتنی، پرسشهای خواننده پژوهنده امروزی را پاسخ گوید.

The Avesta is the primary collection of religious texts of Zoroastrianism