قصه های تصویری از شاهنامه - 9- رستم و دیو سفید - Shahnameh Ferdowsi

قصه های تصویری از شاهنامه - 9- رستم و دیو سفید - Shahnameh Ferdowsi

  • $4.99
  • Save $0.01


داستانی از شاهنامه ی فردوسی برای آشنایی کودکان با این گنجینه ی ادب فارسی بازنویسی شده است. تصاویر و متن تقریباً برابرند و تصویرها با رنگ‌های تند، واضح و بزرگ‌اند، به‌همین‌ جهت به نقل داستان کمک می‌کنند و روش پرده‌خوانی قدیم را به‌ یاد می‌آورند و  برای قصه‌گویی در کلاس مناسب است. زبان آسان و رسم‌الخط درشت کتاب‌ها مناسب نوسوادان است.

The Shahnameh (translate "The Book of Kings"), is a long epic poem written by the Persian poet Ferdowsi between c. 977 and 1010 CE and is the national epic of Greater Iran. The Shahnameh is the world's longest epic poem written by a single poet. It tells mainly the mythical and to some extent the historical past of the Persian Empire from the creation of the world until the Arab conquest of Iran in the 7th century.

Author:

Language: Persian

Book Size ≈ 9 x 9 inches

Number of pages: 16

Cover: Paperback

Dust cover: NA

Paper type: Glossy

Printed in:  Full-color

Illustrations: Yes

Edition: